Overzichtelijke rapportages van een interne accountantsdienst

De vraag

Een interne accountantsdienst van een grote verzekeringsmaatschappij wil meer structuur in de auditrapporten. Iedere auditor heeft een eigen aanpak. Niet duidelijk is waar welke informatie in het rapport staat. Ook zijn de formuleringen vaak wollig en ouderwets. De interne accountantsdienst heeft behoefte aan een vast format voor de rapportages.

De oplossing

Samen met enkele ervaren auditors ontwikkelt Taal in Bedrijf een nieuw format. In een worskhop met het managementteam wordt het format vervolgens goedgekeurd.

Daarna gaan alle auditors naar een eendaagse workshop. Behalve met het nieuwe format wordt er in de workshop geoefend met strategisch schrijven en helder formuleren. Na een half jaar volgt een terugkomdag. Van tevoren geven de auditors aan waarmee ze nog worstelen. Vervolgens stemt de trainer het programma van de terugkomdag af op de leervragen die er nog zijn.

Ook de secretaresses krijgen een training aangeboden. In deze training is er veel aandacht voor bewaking van tekstkwaliteit. De secretaresses leren wanneer zij corrigerend en wanneer zij signalerend kunnen optreden.

- Terug
Direct contact?

M (06) 54 32 34 32
E info@taalinbedrijf.nl
Binnen 24 uur krijg je een reactie.