Privacybeleid

Taal in Bedrijf respecteert de privacy van klanten, cursisten en bezoekers van de site. Alle verstrekte informatie behandelen we vertrouwelijk.

Taal in Bedrijf verkoopt en/of verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Gon Boers is de functionaris gegevensbescherming van Taal in Bedrijf. U kunt haar bereiken via info@taalinbedrijf.nl


Persoonsgegevens

Taal in Bedrijf slaat persoonsgegevens u je op als u een training of een workshop bij ons volgt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
Taal in Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van de samenwerking, bijvoorbeeld om afspraken te maken over een opdracht.

Taal in Bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • personalia: tot vijf jaar na laatste aankoop, om contact op te kunnen nemen over het product.
  • telefoonnummer: tot vijf jaar na laatste aankoop, om contact op te kunnen nemen over de geleverde dienst.

Google Analytics en cookies

Taal in Bedrijf plaatst zelf geen tracking cookies op uw computer.

Taal in Bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verkregen, wordt zonder het ‘adres’ van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Taal in Bedrijf. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Taal in Bedrijf maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google kan informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Taal in Bedrijf heeft hier geen invloed op.

Taal in Bedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om via Taal in Bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facturen

Facturen zijn gericht aan degene die betaalt voor de training of workshop en worden gestuurd naar de financiële administratie van uw organisatie.

Facturen horen bij de financiële administratie van Taal in Bedrijf, die wij zowel op papier als digitaal bewaren volgens de wettelijke termijn van 7 jaar. Ook de accountant heeft toegang tot de facturen en ook met deze partij heeft Taal in Bedrijf een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@taalinbedrijf.nl. Taal in Bedrijf reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taal in Bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@taalinbedrijf.nl.
Direct contact?

M (06) 54 32 34 32
E info@taalinbedrijf.nl
Binnen 24 uur krijg je een reactie.