Algemene leveringsvoorwaarden trainingen

  1. In overleg met Taal in Bedrijf kunt u de (start)datum van de training verzetten. Dit kan tot vier weken voor de start van de training.
  2. U kunt een training tot acht weken voor de start kosteloos annuleren. Dit doet u telefonisch, per brief of e-mail.
  3. Bij annulering binnen één week voor de training start, brengen wij 100% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering binnen vier weken voor de training start, brengen wij 75% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering binnen acht weken voor de start, brengen wij 50% van het offertebedrag in rekening.
  4. Als een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd is, plannen we zo snel mogelijk in overleg een andere datum voor de training of workshop die is vervallen.
  5. Taal in Bedrijf stuurt een factuur na afloop van een training of na een annulering. De opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
  6. Heeft de opdrachtgever vooruitbetaald en gaat de training door omstandigheden niet door? Dan wordt het cursusgeld binnen 14 dagen teruggestort.

Vertrouwelijke informatie

  1. Taal in Bedrijf en al haar medewerkers garanderen geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die uw organisatie en uw medewerkers aan ons ter beschikking stellen. Het gaat hier om informatie over bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategie.
  2. Wij houden ons aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Zie hiervoor www.nobtra.nl.

Auteurs- en eigendomsrecht

Taal in Bedrijf houdt het eigendomsrecht van alle cursusmaterialen die worden uitgereikt. Zonder toestemming vooraf van Taal in Bedrijf mag niets van het cursusmateriaal worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt. De opdrachtgever mag geen lesmateriaal aan derden ter beschikking stellen of in eigen trainingen gebruiken.
Direct contact?

M (06) 54 32 34 32
E info@taalinbedrijf.nl
Binnen 24 uur krijg je een reactie.