Privacyreglement

  1. Na een eerste kennismaking of een telefonische briefing ontvangt u een schriftelijk voorstel voor de training.
  2. Wij stellen u vooraf op de hoogte van het lesprogramma.
  3. Tussentijds of na afloop van de training informeren wij u over de presentie van de deelnemers en de evaluatie na afloop van de cursus.
  4. Een deelnemer heeft inzage in berichten die wij u sturen over deze deelnemer.
  5. Als aan de training toetsen zijn verbonden, krijgen de deelnemers altijd inzicht in de toetsresultaten en in de manier waarop wij tot een beoordeling zijn gekomen.
  6. Wij geven alleen informatie over een cursustraject aan de opdrachtgever en niet aan andere partijen.
  7. Mochten wij medewerking vragen voor een klanttevredenheidsonderzoek, dan vragen wij vooraf altijd toestemming aan u om adresgegevens door te geven aan de instantie die het onderzoek uitvoert.
  8. Wij geven nooit gegevens aan een externe instantie zonder uw schriftelijke toestemming.
  9. Na beŽindiging van uw cursus of training vernietigen wij toetsen en individueel gemaakte opdrachten, tenzij we uw materiaal met uw toestemming mogen gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals publicatie op onze website.
  10. Wij houden graag contact met onze oud-cursisten en bewaren daarom uw naam en adresgegevens. Als u dat wilt, verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand. U kunt ons hierover een mail of brief sturen.Direct contact?

T (013) 505 54 11
M (06) 54 32 34 32
E info@taalinbedrijf.nl