Algemene leveringsvoorwaarden trainingen

  1. Een opdracht komt tot stand doordat Taal in Bedrijf een schriftelijke offerte aan de opdrachtgever uitbrengt en deze laatste die offerte aanvaardt door ondertekening.
  2. In overleg met Taal in Bedrijf kunt u de (start)datum van de training verzetten. Dit kan tot vier weken voor de start van de training.
  3. U kunt een training tot acht weken voor de start kosteloos annuleren. Dit doet u telefonisch, per brief of e-mail.
  4. Bij annulering binnen acht weken voor de start, brengen wij 50% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering binnen vier weken voor de training start, brengen wij 75% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering binnen één week voor de training start, brengen wij 100% van het offertebedrag in rekening.
  5. Taal in Bedrijf stuur een factuur na afloop van een training of na een annulering. De opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
  6. Wij garanderen geheimhouding van informatie die uw organisatie als vertrouwelijk heeft bestempeld.
  7. Wij houden ons aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Zie hiervoor www.nobtra.nl.

Auteurs- en eigendomsrecht

Taal in Bedrijf houdt het eigendomsrecht van alle cursusmaterialen die worden uitgereikt. Zonder toestemming vooraf van Taal in Bedrijf mag niets van het cursusmateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anders. De opdrachtgever mag geen lesmateriaal aan derden ter beschikking stellen.Direct contact?

T (013) 505 54 11
M (06) 54 32 34 32
E info@taalinbedrijf.nl